رانندگان محترم سرویس های برگشتی الویت به خودروهای فعال از فرودگاه اختصاص داده میشود. با تشکر
این بخش مخصوص رانندگان خودرو می باشد
در صورتی که مسافر می باشید و تمایل به رزرو اینترنتی دارید می توانید بر روی کلیک نمائید.
سرویس پیک آپ شخصی
مرحله اول : ارسال درخواست
کدخودرو
تاریخ سرویس ساعت
فاصله زمانی سرویس برای کمتر از 3 ساعت ، مجاز نمی باشد.
نام مسافر
موبایل مسافر
شماره پرواز
در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی تایید درخواست کلیک نمائید
رانندگان محترم سرویس های برگشتی الویت به خودروهای فعال از فرودگاه اختصاص داده میشود. با تشکر